РИТОРИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЗНОСТІ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ

  • Ірина Анатоліївна Черняєва Одеська національна музична академія ім.А.В.Нежданової
  • Ігор Валерійович Пересада Міжнародний гуманітарний університет
Ключові слова: політичний дискурс, новорічне звернення, риторичні засоби виразності, комунікативна ситуація, риторичний аналіз

Анотація

Статтю присвячено дослідженню понять: "риторичні засоби виразності", "політичний дискурс", дослідженню особливостей сучасного німецького і українського політичного дискурсу, і перш за все дослідженню новорічних звернень політичних лідерів-жінок ФРН та України (Ангели Меркель та Юлії Тимошенко) та їхній порівняльній характеристиці.

В статті було надано оцінку комунікативній ситуації, презентації промов оратором, його поведінку. Були розглянуті стратегії і тактики мовного впливу, а також було оцінено вживання риторичних засобів виразності. Необхідно зауважити, що для проведення повноцінного, якісного риторичного аналізу потрібно мати уявлення не тільки про компоненти публічної промови (комунікативної ситуації), а й про арсенал засобів, якими володіє ритор для досягнення своїх цілей (мовні риторичні засоби - тропи, система засобів аргументації, засоби діалогізації мови та інші засоби мовного впливу).

У проведеному порівняльному аналізі новорічних виступів політичних лідерів - жінок ФРН і України були розглянуті: комунікативна ситуація (місце, умови проголошення промови), презентація промови оратором, (жестикуляція, міміка, правильність і виразність мови), мовні стратегії і тактики мовного впливу, а також сам риторичний артефакт, а саме його структура, тематичне розмаїття та вжиті засоби мовної виразності.

В статті було визначено ключову роль політичного дискурсу в формуванні суспільної свідомості.

За результатами порівняльного аналізу можемо зробити висновок, що як в Україні, так і в Німеччині помітну роль у політичній та медіа сфері грає новорічне звернення глави держави та політичних лідерів, яке цілком можна виділити як окремий жанр мови. Воно має свою комунікативну мету, автора, адресата і своєрідну формальну організацію.

Біографії авторів

Ірина Анатоліївна Черняєва, Одеська національна музична академія ім.А.В.Нежданової

кандидат філологічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної, організаційно-виховної роботи та міжнародних зв’язків Одеської національної музичної академії ім.А.В.Нежданової

Ігор Валерійович Пересада, Міжнародний гуманітарний університет

кандидат філологічних наук, завідувач кафедри германських та східних мов Міжнародного гуманітарного університету

Посилання

Dijk T. van. Discourse and Context. A Sociocognitive Approach / T. Van Dijk. – New York: Cambridge University Press, 2008. – 267 p.
Kovalevska T. Yu. Spetsyfika reklamnoho ta politychnoho dyskursiv [Специфіка рекламного та політичного дискурсів] / T. Yu. Kovalevska // Reklama ta PR u masovoinformatsiinomu prostori : [monohrafiia]. – Odesa : Astroprynt, 2009. – pp. 11–21.
Kondratenko N. V. Neolohizmy v suchasnomu ukrainskomu politychnomu dyskursi: semantyko–slovotvirnyi aspekt / N. V. Kondratenko [Неологізми в сучасному українському політичному дискурсі: семантико–словотвірний аспект] // Naukovi pratsi Kamianets–Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka. Filolohichni nauky. – Kamianets–Podilskyi: Aksioma, 2014. – Vypusk 37. – pp. 151–156.
Kondratenko, N. V. (2019) Linguopragmatics of political discourse: the typology of speech genres [Lіngvopragmatika polіtichnogo diskursu: tipologіia movlennєvikh zhanrіv : monografіia / Natalіia Kondratenko ta іn.] – Odesa : Astroprint, 2019. – 236 p.
Petliuchenko, N. V. (2009). Charyzmatyka : movna osobystistʹ i dyskurs [Харизматика : мовна особистість і дискурс]. Odessa: Astroprint.
Petlyuchenko, N. & Chernyakova, V. (2019). Charisma & female expressiveness: Language, ethnoculture, politics. In Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. The journal of University of SS Cyril and Methodius in Trnava. Warsaw: De Gruyter Poland, 2019, IV (1), June 2019, p. 83-132.
Опубліковано
2020-02-19