Зубов Микола Іванович, доктор філологічних наук, професор, декан факультету лінгвістики та перекладу, Міжнародний гуманітарний університет, Одеса, Україна – головний редактор

Гадомський Олександр Казимирович, доктор філологічних наук, доктор габілітований гуманітарних наук в області мовознавства (Варшавський університет), професор, завідувач кафедри білоруських та українських досліджень, Інститут славістики, Опольський університет, Ополе, Польща

Дмитрів Ірина Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури та теорії літератури Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Дрогобич, Україна, orcid.org/0000-0003-0937-1070

Іванишин Петро Васильович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури та теорії літератури, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Дрогобич, Україна, orcid.org/0000-0002-9624-0994

Капінус Олена Леонідівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри іноземних мов № 1, Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, Україна, orcid.org/0000-0003-4535-8850

Колегаєва Ірина Михайлівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри лексикології та стилістики англійської мови, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Одеса, Україна, orcid.org/0000-0002-5073-2184

Ладиненко Альбіна Павлівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов № 2, Національний університет “Одеська юридична академія”, Україна, orcid.org/0000-0003-0545-4936

Мамич Мирослава Володимирівна, доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри прикладної лінгвістики, Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, Україна, orcid.org/0000-0002-2868-3953

Строченко Леся Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри лексикології і стилістики англійської мови, Одеський національний університет ім.  І. І. Мечникова, Одеса, Україна, orcid.org/0000-0003-3619-3484, Researcher ID: J-4115-2018

Томчаковська Юлія Олегівна, кандидат філологічних наук, доцент, виконуючий обов’язки завідувача кафедри іноземних мов №2, Національний університет "Одеська юридична академія", Україна, orcid.org/0000-0003-0117-2704, Research ID:  H-9451-2018

Юлінецька Юлія Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов № 1, Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, Україна