ПРЯМА ТА ОПОСЕРЕДКОВАНА АКТУАЛІЗАЦІЯ АРХІСЕМИ ‘НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ’ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ: ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ

  • Оксана Олександрівна Кодубовська Житомирський державний університет імені Івана Франка
Ключові слова: архісема, населений пункт, лексико-семантична група, апелятив, лексема, ізоморфні риси, аломорфні риси

Анотація

Статтю присвячено зіставному аналізу прямої та опосередкованої актуалізації архісеми ‘населений пункт’ в англійській та українській мовах. Системна організація лексики робить можливим її опис, створення класифікації та виокремлення відносин між окремими одиницями. Залучення терміну лексико-семантична група, що об’єднує слова завдяки ядерному елементу їхньої семної структури, архісемі, уможливлює вивчення лексики на позначення населеного пункту. Метою статті є виявлення ізоморфних та аломорфних рис актуалізації архісеми ‘населений пункт’ в англійській та українській мовах. В ході дослідження до лексико-семантичної групи населений пункт відносимо угрупування іменників, які актуалізують архісему ‘населений пункт’ прямо або опосередковано у своїй семній структурі. Пряма актуалізація в англійській та українській мові відбувається за рахунок використання в словникових дефініціях лексичних одиниць inhabited (populated / settled) place (area) та населений пункт. Опосередкована актуалізація архісеми має місце, якщо апелятиви визначаються в словникових дефініціях за допомогою інших лексем на позначення населеного пункту. Результати дослідження демонструють наявність як ізоморфних, так і аломорфних рис у значенні зіставлюваної лексики в англійській та українській мовах.

Біографія автора

Оксана Олександрівна Кодубовська, Житомирський державний університет імені Івана Франка

кандидат філологічних наук, викладач, Житомирський державний університет імені Івана Франка

Посилання

Velikij tlumachnij slovnik suchasnoyi ukrayinskoyi movi (z dod. i dopov.) / uklad. i golov. red. V. T. Busel. Kiyiv–Irpin : VTF «Perun», 2005. 1728 s.
Ivanenko N. V. Sistemno-strukturna organizaciya leksiko-semantichnogo polya dobro v ukrayinskij ta anglijskij movah. Naukovij visnik Hersonskogo derzhavnogo universitetu. Seriya Lingvistika. Herson : HDU, 2007. Vip. 5. S. 60–64.
Materinska O. Meronimiya yak logiko-klasifikacijnij zasib organizaciyi leksichnogo fondu. Naukovi zapiski. Seriya: Filologichni nauki (movoznavstvo) : u 4 ch. Kirovograd : RVV KDPU im. V. Vinnichenka, 2009. Vip. 81 (1). S. 24–27.
Slovnik ukrayinskoyi movi : v 11 t. / red. kol. : I. K. Bilodid (gol. red.) ta in. Kiyiv : Vid-vo “Naukova dumka”, 1973. T. 4: I–M. 840 s.
Slovnik ukrayinskoyi movi : v 11 t. / red. kol. : I. K. Bilodid (gol. red.) ta in. Kiyiv : Vid-vo “Naukova dumka”, 1974. T. 5: N–O. 840 s.
Slovnik ukrayinskoyi movi : v 11 t. / red. kol. : I. K. Bilodid (gol. red.) ta in. Kiyiv : Vid-vo “Naukova dumka”, 1977. T. 8: PRIRODA–RYAHTLIVIJ. 929 s. Slovnik ukrayinskoyi movi : v 11 t. / red. kol. : I. K. Bilodid (gol. red.) ta in. Kiyiv : Vid-vo “Naukova dumka”, 1978. T. 9: S. 918 s.
Slovnik ukrayinskoyi movi : v 11 t. / red. kol. : I. K. Bilodid (gol. red.) ta in. Kiyiv : Vid-vo “Naukova dumka”, 1979. T. 10: T–F. 659 s.
Slovnik ukrayinskoyi movi : v 11 t. / red. kol. : I. K. Bilodid (gol. red.) ta in. Kiyiv : Vid-vo “Naukova dumka”, 1980. T. 11: H–Ь. 700 s.
Udinska A. G. Metonimiya i sinekdoha na poznachennya lyudini (na materiali anglijskoyi ta ukrayinskoyi mov). Tipologiya movnih znachen u diahronichnomu ta zistavnomu aspektah : zb. nauk. pr. Doneck : DonNU, 2004. Vip. 10. S. 42–56.
Shevchuk O. O. Leksiko-semantichna grupa ‘naselenij punkt’ v shidnoslov’yanskih movah: zistavnij aspekt. STUDIA LINGUISTICA : zb. nauk. prac. Kiyiv : VPC «Kiyivskij universitet». 2011. Vip. 5. Ch. 1. S. 216–220.
Breugel F. van. Comparative Metric Semantics of Programming Languages: Nondeterminism and ecursion. Boston : Birkhauser, 1998. 219 p.
Cambridge Dictionary, available at: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/
Chomsky N. Topics in the Theory of Generative Grammar. The Hague. Paris : Mouton, 1978. 95 p.
Collins Free Online Dictionary, available at: https://www.collinsdictionary.com
English Oxford Living Dictionaries, available at: https://en.oxforddictionaries.com
Koch P. Lexical Typology from a Cognitive and Linguistic Point of View. Language typology and language universals. Sprachtypologie und sprachliche Universalien. Berlin–New-York : Walter de Gruyter, 2001. V. 2. P. 1142–1177.
Longman Dictionary of Contemporary English, available at: https://www.ldoceonline.com
Merriam-Webster, available at: https://www.merriam-webster.com
Опубліковано
2020-02-19