Структурно-семантичні і статистичні характеристики трикомпонентних атрибутивних конструкцій в текстах офіційно-ділового дискурсу

Ключові слова: текстовий корпус, модель, частотні зони, структура, кількісні та якісні характеристики, семантичні та тематичні відносини, семантичне поле, комплексне слово

Анотація

У статті розглянуто трикомпонентні атрибутивні конструкції (TКAК), які функціонують в текстах офіційно-ділового дискурсу. Чотири жанри дискурсу були взяті як матеріал: «Листування Британської ради», тексти, включені до листування Британської ради з викладачами університетів зарубіжних країн; юридичні документи Адміністративного трибуналу Міжнародної організації праці (МОП); тексти інструкцій з експлуатації автомобілів Toyota; тексти, що містять формули винаходів з фізики та радіоелектроніки, витягнуті з ліцензованих джерел. Їх умовно можна назвати “гуманітарними” (офіційна кореспонденція, юридичні документи), вони близькі до розмовної мови та “технічними” (інструкції з експлуатації автомобілів, формули винаходів (ліцензії), які відповідно відображають письмову мову. Цей вибір дозволив визначити диференціальні та інтегральні ознаки аналізованих TКAК як в межах кожної із згаданих пар, так і між ними. Загальний обсяг текстових корпусів становив 200 тис. слововживань, тому тексти кожного жанру включають текстові корпуси в 50 тис. слововживань. Мета статті – описати і провести порівняльний аналіз їх структурних, семантичних та статистичних характеристик. Результати продемонстрували, що трикомпонентні атрибутивні конструкції у всіх чотирьох жанрах офіційного дискурсу характеризуються великою різноманітністю моделей. Найбільше різноманіття моделей TКAК спостерігається у жанрах формул винаходів (ліцензій) – 23 моделі; 19 різних типів моделей TКAК перебувають в офіційному листуванні; у жанрі інструкції з експлуатації автомобілів представлено 16 різних типів; жанр юридичних документів має 14 типів моделей. У двох так званих «гуманітарних» жанрах спостерігається часткова незбіжність використання моделей. У жанрах інструкцій з експлуатації автомобілів та формул винаходів (патентів) спостерігалося більше збігів. Найчастіша модель у всіх жанрах – SSS (іменник + іменник + іменник). Крім того, ця модель має найбільш широку смислову структуру порівняно з іншими, що мали місце в аналізованих текстових корпусах.

Біографії авторів

Людмила Юхимівна Цапенко, Одеський національний політехнічний університет

к.філол.наук, доцент, Одеський національний політехнічний університет, кафедра іноземних мов, доцент

Олена Сергіївна Мардаренко, Одеський національний політехнічний університет

к.іст.н., доцент, Одеський національний політехнічний університет, кафедра іноземних мов, доцент

Тамара Іванівна Кудинова, Одеський національний політехнічний університет

старший викладач, Одеський національний політехнічний університет, кафедра іноземних мов

Посилання

Arnold, Y.V. (2004). Stylistics. Modern English language [textbook for HEI] [Stylystyka. Sovremennyi anhlyiskyi yazyk [uchebnyk dlia vuzov], Flynta: Nauka, Moscow, 384 p.
Alybina, N.A. (1981). “Semantic functions in the system of language and their implementation on word building level, Semantic-systematic relationship in the lexis of Germanic and Roman languages [Semanticheskie funktsii v sisteme yazyka i ikh realizatsiya na slovoobrazovatelnom urovne”, Semantiko-sistemnye otnosheniya v leksike germanskikh i romanskikh yazykov], Volgograd, pp. 127-133.
Akhmanova, O.S., Panfilov, V.E. (1963). “Extra linguistic and intra linguistic factors in functioning and developing the language”, Problems of Linguistics [“Ekstralingvisticheskie i vnutrilingvisticheskie faktory v funktsionirovanii i razvitii yazyka”, Voprosy yazykoznaniya], no.4, pp.7-15.
Belousova, A.R. (1989). Sustantive terminological word-combinations in the scientific literature discourse: author's thesis [Substantivnye terminologicheskie slovosochetaniya v yazyke angliyskoy nauchnoy literatury: avtoref. dis. … kand. filol. nauk], Moscow, 16 p.
Bobokhodzhaeva, M. (2000). Comparative analysis of noun word-conbinations: on the material of the Tajik and English languages: dissertation [Sopostavitelnyy analiz imennykh slovosochetaniy: na materiale tadzhikskogo i angliyskogo yazykov: dis. … kand. filol. nauk], Dushanbe, 127 p.
Blokh, M. (1983). EnglishTheoretical Grammar [Teoreticheskaya grammatika angliyskogo yazyka], Vysshaya Shkola, Moscow, 384 p.
Budagov, P. (1963). “Word and word combination. Comparative and semaseological research, [“Slovo i slovosochetanie. Sravnitelno-semasiologicheskie issledovaniya”], Moscow, 300 p.
Burlakova, V. (1984). Syntactical structures of the modern Engish, Semantic-systematic relationship in the lexis of Germanic and Roman languages [Sintaksicheskie struktury sovremennogo angliyskogo yazyka], Prosveshchenie, Moscow, 111 p.
Chuprina, T.S. (1981). “About the English qualitative adverbials”, [O kachestvennykh adverbialiyakh v angliyskom yazyke”, Semantiko-sistemnye otnosheniya v leksike germanskikh i romanskikh yazykov], Volgograd, PP. 69-78.
Curme, G. (1957). English Grammar, Barnes and Noble, Inc., N.-Y., 308 p.
Dobrosklonskaya, T.G. (1981),. The character of a word combination as an attribute of functional style: Author's thesis [Kharakter slovosochetaniya kak priznak funktsionalnogo stilya: avtoref. dis. … kand. filol. nauk], Moscow, 25 p.
Galperin, I. Ya. (1954). “Discourse styles and stylistic means of the language, Problems of Linguistics” [Rechevye stili i stilisticheskie sredstva yazika”, Voprosy yazykoznaniya], Moscow, 1954, no. 4., PP. 9-14.
Khanakhu, D.R. (2007). Russian and English attributive word combinations: Author’s thesis [Atributivnye slovosochetaniya v russkom i angliyskom yazykakh: sopostavitelno-tipologicheskiy analiz avtoref. dis. ….. kand. filol. nauk], Maykop, 25 p.
Peshekhonova, Ye.S. (2003). Semantic and syntactic relationship between the terminological word combinations elements (on the basis of the education system terminology): Author’s thesis [Semantiko-sintaksicheskie otnosheniya mezhdu komponentami terminologicheskikh sochetaniy (na osnovanii terminologii sistemy obrazovaniya): avtoref. dis. … kand. filol. nauk], Moscow, 17 p.
Poutsma, H. (1904). Grammar of Late Modern English. Part 1., Groningen, London, 540 p.
Samoylik, Ye.Ye. (2007). Structure and functions of attributes in political discourse: Author’s thesis [ Struktura i funktsii atributsii v politicheskom diskurse: avtoref. dis.… kand. filol. nauk], Minsk, 20 p.
Yakubaytis, T. (1981). Parts of speech and the types of texts [Chasti rechi i tipy tekstov], Zinatne, Riga, 248 p.
Yureva, Ye.V. (2009). English substantive-substantive word combinations in the stylistic differentiation of language: Author’s thesis [Angliyskie substantivno-substantivnye slovosochetaniya v stilevoy differentsiatsii yazyka: avtoref. dis. … kand. filol. nauk], Moscow, 29 p.
Опубліковано
2020-02-19