Іншомовні включення в творах Ернеста Хемінгуея: авторська інтерпретація

Ключові слова: авторська інтерпретація, опис, інтерпретація, іншомовне включення, текст художньої літератури, Ернест Хемінгуей, переклад

Анотація

Статтю присвячено дослідженню різновидів авторської інтерпретації іншомовних включень в текстах англійської художньої літератури, написаних Ернестом Хемінгуеєм. Авторська інтерпретація говорить про те, що інтерпретацію робить безпосередньо автор тексту. У статті докладно описані різні методи та прийоми такого типу інтерпретації та кожний приклад супроводжуюється відповідними ілюстраціями з наступних романів “Fiesta, and the Sun Also Rises”, “For Whom the Bell Tons”, “The Undefeated. Детально описані авторські методи інкорпорації семантичних еквівалентів іншомовних включень. У деталях аналізуються такі способи авторської інтерпретації, як 1) міжмовна синонімія (у мікро-, мезо- та макро контексті) та 2) експлікації (детальний опис) мовою читача.

Міжмовна синонімія передбачає переклад слова або цілого сегмента іноземного включення на мову читача за допомогою відповідних елементів, які мають дуже близьке значення до оригіналу. Включення іноземних елементів може займати попереднє позиціонування та постпозицію стосовно пояснювального контексту. З точки зору збереження читацького інтересу пояснення в постпозиції має сильнішу позицію. Крім того, пояснення у постпозиції можна знайти в текстах Е. Хемінгуея. Це означає, що експлікація значно віддалена від іншомовного включення. Це активізує творчі здібності читача, змушуючи його будувати відповідні здогадки та припущення.

Іншим способом інтерпретації, яким користується автор, є авторські пояснення (описи), що нагадують енциклопедичні посилання. Вони часто з’являється в тих випадках, коли необхідно пояснити якусь історичну реальність національного чи етнічного характеру.

Аналіз творів Ернеста Хемінгуея показав, що автор часто інтегрує переклад іншомовних слів у основну частину тексту як гармонійні елементи повсякденного спілкування.

Біографія автора

Альбіна Павлівна Ладиненко, Національний університет "Одеська юридична академія"

Кандидат філологічних наук, доцент, кафедра іноземних мов №2 Національного університету "Одеська юридична академія"

Посилання

Appel, Rene & Muysken, Pierer. (1987). Language contact and bilingualism, London.
Arnol'd, Irina. (1990). Stilistika sovremennogo angliyskogo yazyka, Moscow: Prosveshcheniye.
Arutyunova, Nina. (1981). Faktor adresata. In Izvestiya AN SSSR, seriya literatura i yaziki, vol. 4, p. 356-367.
Bolshakova, T. (2008). Inoyazychnye vkrapleniya v hudozhestvennyh proizvedeniyah V. P. Aksenova. Dissertation, Voronezh: The Publishing House of Voronezh State University.
Fedorova, Kapitolina. (2002). Lingvopovedencheskie strategii v situatsii obshcheniya s inostrantsem (na materiale russkogo yazyka), PhD dissertation, St. Petersburg.
Hagboldt, Peter. (1935). Language learning: some reflections from teaching experience, Chicago: University of Chicago Press.
Hamers, Josiane & Blanc, Michel. (1989). Bilinguality and bilingualism, UK: Cambridge University Press.
Haugen, E. (1950). The Analysis of Linguistic Borrowing. In Language, Vol. 26, No. 2. p. 210-231.
Hemingway, Ernest (1972). The Undefeated. In Khrestomatiya po amerikanskoy literature. Мoscow: Prosveshchenie. p. 116-141.
Hemingway, Ernest. (2009). Fiesta, and The Sun Also Rises, St. Peretsburg: Antologiya.
Hemingway, Ernest. (2009). For Whom the Bell Tolls, St. Peretsburg: Antologiya.
Krasnova, T. (2009). Inoyazychnye vkrapleniya v russkoj literaturnoj rechi nachala ХХ veka. Dissertation, Voronezh: The Publishing House of Voronezh State University.
Ladynenko, A. (2015). Linhvo-Intepretatsiini ta funktsionalni osoblyvosti inshomovnykh vkliuchen u khudozhnomu teksti, Dissertation, South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D Ushynsky
Matras, Y. (2009). Language Contact (Cambridge Taxtbook in Linguistic). Cambridge: Cambridge University Press.
Mizetskaya, Vera & Ladynenko, Albina. (2013). Primeneniye izotopicheskikh ryadov v predelakh mezokonteksta i makrokonteksta. In Suchasní pitannya prikladnoí̈ ta komp'yuternoí̈ língvístiki: materíali Mízhmís'koí̈ naukovoí̈ konferentsíí. Pp. 13-14.
Myers-Scotton, Carol. (1993). Social motivation for code–switching, Oxford: Oxford University Press.
Norlusenyan, V. (2010). Inoyazychnye vkrapleniya: sovremennoe sostoyanie problem. Vestnik Novgorodskogo gos. universiteta, № 57, pp. 63-66.
Novozhenova, Z. (2012). Inoyazychnye vkrapleniya kak diskursivnoe yavlenie: russkoe slovo v chuzhom tekste. Vestnik Baltiiskogo federalnogo universiteta im. I. Kanta, № 8, pp. 37-42.
Pravda, YU. (1983). Inoyazychnye vkrapleniya v russkoj literaturnoj rechi XIX v. Moscow.
Shkhalaho, S. (2005). Inoyazychnye vkrapleniya kak teoretiko-terminologicheskaya problema. Filologicheskiy Vestnik, № 7. Maykop, pp. 47-51.
Solncev, V. (1977) Yazyk kak sistemno-strukturnoe obrazovanie. Moscow: Nauka.
Spinoza, B. (1999) Sochineniya. V 2-h tomah. T.1. SPb.: Nauka.
Thomason, S. G. (2001). Language Contact. Edinburg: Edinburg University Press.
Vorob'yova, Olha. (1993). Tekstoviye kategorii i faktor adresata, Kiev: Vishcha shkola.
Weinreich, U. (1979) Languages in contact. Findings and Problems. The Hague: Mouton Publishers.
Weinreich, Uriel. (1974). Languages in contact, The Hague: Mouton.
Zabawa, L. (2001). English Lexical and Semantic Loans in Informal Spoken Polish. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego.
Опубліковано
2020-02-19