Вербальна репрезентація незрячих людей в англомовному дискурсі новин: конструкційний аспект

Ключові слова: дискурс новин, інвалідність, конструкції на позначення незрячих людей, безпосередні конструкції, модифіковані конструкції, розширені конструкції

Анотація

Статтю присвячено вивченню вербальної репрезентації незрячих людей в англомовному дискурсі новин у конструкційному аспекті. Пропоноване дослідження визначає конструкції на позначення незрячих людей як сполуки з двох чи більше слів, що іменують осіб зі зниженою здатністю бачити, різні форми незрячості й порушення зору та ситуації, в яких задіяні осліплі. Результати доводять, що в новинних текстах бі-бі-сі аналізовані конструкції вживаються у безпосередній, модифікованій та розширеній формі. Безпосередні конструкції ідентифікують незрячих людей як учасників подій у новинах, диференціюють їх від зрячих та тих, що частково бачать, і описують їхні постійні, надситуативні, ознаки. Названі конструкції вживаються здебільшого у фіксованій формі і включають сполучення слів з опорами-іменниками impairment, sight / vision, diagnose, condition та прикметником blind. Модифіковані конструкції, збагачені одним чи двома словами, подають додаткову інформацію про ступінь втрати зору та різновиди зорових порушень. Компоненти, що модифікують конструкцію, можуть розширяти значення безпосередніх конструкцій за рахунок додаткової інформації, або звужувати їхню семантику, уточнюючи окремі деталі зображеної ситуації та обмеживши використання цих конструкцій певними контекстами. Розширені конструкції, утворені шляхом поєднання двох безпосередніх чи модифікованих, репрезентують узагальнені моделі ситуацій у новинних текстах у внутрішній та зовнішній перспективах. У першому випадку вони описують внутрішні стани незрячих людей, їхні здібності, відчуття, дії та досвід; у другому – позначають відносини між різними учасниками подій: сліпими, зрячими та тими, що частково бачать. Розширені конструкції на позначення внутрішньої перспективи зображують порушення зору на одне око чи обидва; вказують вік незрячої людини, якість життя сліпих людей та їхню пристосованість до різних обставин. Конструкції, задіяні для зображення ситуацій у зовнішній перспективі, позначають низькі очікування стосовно того, що незрячі люди можуть робити та проблеми, з якими вони стикаються.

Біографія автора

Ірина Валеріївна Данильченко, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології та методики викладання іноземних мов Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

Посилання

Barthes, R. (1991). Mythology. New York: The Noonday Press.

Cettl, R. (2019). Always an Other? : Representations of Disability in Australian Film. Shanghai: Robert Cettl Books.

Darke, P.A. (1998). Understanding of Cinematic Representations of Disability. In Tom Shakespeare (ed.), The Disability Reader: Social Science Perspectives. London: Cassell, 181-197.

Degener, T.A. (2017). New human rights model of disability. In V. Della Fina, R. Cera, G. Palmisano (eds.), The United Nations convention on the rights of persons with disabilites : A commentary. Cham: Springer, 41–60.

Gill, C.A. (1995). Psychological View of Disability Culture, Disability Studies Quarterly 15 (4), 16-19.

Goldberg, A. (2006). Constructions at Work: The Nature of Generalization in Language. Oxford: Oxford University Press.

Grue, J. (2011). Discourse analysis and disability: Some topics and issues, Discourse & Society 22 (5), 532-546.

Haegele, J.A. & S. Hodge (2016). Disability Discourse: Overview and Critiques of the Medical and Social Models, Quest 68 (2), 193-206.

Halmari, H. (2011). Political correctness, euphemism, and language change: The case of ‘people first’, Journal of Pragmatics 43 (3), 828-840.

Hughes, B. (2009). Wounded/monstrous/abject: A critique of the disabled body in the sociological imaginary, Disability & Society 2 (4), 399-410.

Potapenko, S.I. (2017). Constructions in English: from paradigmatic to syntagmatic relations, Literatura ta kultura Polissia. Seriia: Filolohichni nauky 89, 172-180. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkpfil_2017_89_18

Radden, G. & R. Dirven (2007). Cognitive English Grammar. Amsterdam (Phil.): John Benjamin Publishing Company.

Опубліковано
2020-02-19