СИНХРОННИЙ ТА ДІАХРОННИЙ АСПЕКТИ МОВНОЇ ЕНАНТІОСЕМІЇ

  • Тетяна Вікторівна Колісниченко Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича http://orcid.org/0000-0001-5306-2940
Ключові слова: енантіосемія, синхронія, діхронія, таксономія, сенантіосемічна одиниця.

Анотація

У системі мови феномен протилежності компонентів лексичного значенні в семантичній структурі лексеми відомий в лінгвістиці як енантіосемія. Мета нашої статті – розглянути синхронічний та діахронічний аспекти мовної енантіосемії та представити кореляцію компонентів у лексичному значенні енантіосем у системі англійської мови. Об’єктом дослідження виступають енантіосеми, які в залежності від дискурсу можуть актуалізувати протилежні компоненти значення зареєстровані в їх семантичній структурі. Актуальність дослідження зумовлено необхідністю дослідження системних відношень у сфері енантіосемії.

Теоретико-методологічну основу дослідження складають праці присвячені різним аспектам енантіосемії, що внесли значний внесок у вивчення явища енантіосемії, яке в лінгвістиці трактується неоднозначно, що зумовлює використання наряду з терміном енантіосемія інших термінів.

Лексичні одиниці у системі мови знаходяться у різноманітних відношеннях (подібності, протилежності тощо). Енантіосемія – складний феномен, який давно виступає об’єктом вивчення лінгвістичної науки, проте до сих пір аналізуються лиш окремі якості енантіосемії і, в основному, на межі з іншими лінгвістичними явищами.

Критичний аналіз основних публікацій щодо статусу енантіосемії у лінгвістиці дозволяють зробити певний висновок щодо її лексикологічного статусу серед інших категорій. Ми пропонуємо розглядати енантіосемію як лексико-семантичну категорію спрямовану не лише на вираження опозиційності компонентів лексичного значення слова та семантичну поляризацію конотативних значень залежно від інтенцій автора та регістру дискурсу, а також як «абсорбування» екстра-семантичних значень в залежності від функціональної семантики енантіосеми.

Біографія автора

Тетяна Вікторівна Колісниченко, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Колісниченко Тетяна Вікторівна, кандидат філологічних наук, асистент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, 58012, Україна

Посилання

Benkovičová J. Lexikálna polysémia v aspekte medzijazykových vzťahov [Lexical polysemy from the aspect of interlingual relations]. Porovnávací opis lexikálnej zásoby. Bratislava: Veda, 1993. Pp. 76–89.

Böhmerová A. Enantiosemy as a lexical and semantic phenomenon in English. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Bratislava : Philologica 1997. XLVI. Pp. 11–22.

Brodskii M. Yu. Leksicheskaia enantiosemiia v sopostavitelnom aspekte [Lexical enantiosemy in comparison]. PhD Thesis: 10.02.20. Ekaterinburg: Ural State Pedagogical University, 1998. 23p.

Chervononozka V. S. Enantiosemy in modern Bulgarian [Enantiosemiia v suchasnii bolgarskii movi]. PhD Thesis: 10.02.03. Kyiv, 2002. 19 p.

Corpus of Contemporary American English. [online] Available at: http://corpus.byu.edu/coca [Accessed on 15 April 2019).

Danes F. The Sentence-рattern мodel of syntax / Ed. Philip Luelsdorff. The Prague School of Structural and Functional Linguistics: A Short Introduction. Amsterdam : John Benjamins Publishing, 1994. Pp. 197-223.

Ermakova O. P. Semantic processes in Russian at the turn of the centuries [Semanticheskie prozesy v ruskom yazyke na rubezhe vekov]. Acta Neophilologica, 2006. Issue. 8. Pp. 23-32.

Etymological dictionary of Ukrainian [Etymologichnyi slovnyk ukrainskoi movy]. 7 vol. K.: Nauka, 1983.

Filipec J., Čermak F. Česká lexikologie (Czech Lexicology), Praha: Academia, 1985. 281 p.

Glossary of Russian [Tolkovyi slovar’ russkogo yazyka] (ed. D. N. Ushakov). M.: Soviet encyclopedia, 1935-1940. (4 vol.).

Ivashchenko V. L. Terminological representation of typological varieties of enantiosemy in the cognitive sphere of linguistics [Terminologichna representaziia typologichnyh riznovydiv enantiosemii v kognitoprostori lingvistyky]. Visnyk of National university “Lviv politek”, 2010. № 675. Pp. 98–105.

Klimova L. I. Antonimicheskie znacheniia polisemichnykh slov v sovremennom russkom yazyke [Antonymic meanings of the polysemantic words in modern Russian]. PhD Thesis: 10.02.01. Moscow, 1975. 22 p.

Litvinova E. A. Emotional-evaluative enantiosemy [Emozionalno-ozenochnaia enantiosemiia]. Philology. Issues on theory and practice. 2012. № 2. Pp. 86-90.

Nechaev A. A. Sources and types of enantiosemy [Istochniki i vidy enantiosemii]. Young scientist, 2014. № 6. Pp. 638-641.

Online Etymology Dictionary. [online] Available at: http://etymonline.com/index.php?allowed_in_ frame=0&search=tornado [Accessed 25 March 2019].

Pisárčiková M. Word‑internal antonymy (Vnútroslovná antonymia). Jazykovedné štúdie. Bratislava: Veda, 1980. Pp. 213–218.

Sherzl V. I. On words with opposite meanings (or on so-called enantiosemy) [O slovah s protivopolozhnymi znacheniiami (ili o tak nazyvaemoi enantiosemii)]. Philological proceedings. Moscow, 1883. Issue 5-6. P. 1.

Yazkovskaia H. V. Enantiosemiia v sovremennom nemetskom yazyke [Enantiosemy in Modern German]. PhD Thesis: 10.02.04. Moscow, 1977. 16 p.

Zolian S. Enantiosemy in Mandelstam’s poetry [Enantisemy v poetike Mandelstama]. Investigations in the sphere of semantic poetry of akmeism. Tallin: Tallin University, 2012. Pp. 142-149.

Опубліковано
2019-07-26