ІНТЕНСИВНІСТЬ СПОЛУЧУВАНОСТІ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ГРУП ПРИКМЕТНИКІВ З ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИМИ ГРУПАМИ ІМЕННИКІВ В АНГЛІЙСЬКОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

  • Оксана Дмитрівна Данилович Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Ключові слова: сполучуваність, прикметник, іменник, лексико-семантична група, синтагматичні зв’язки, художній дискурс

Анотація

Статтю присвячено вивченню семантичної сполучуваності прикметників з  іменниками в англійськомовному художньому дискурсі. Дана мета передбачає встановлення та аналіз чинників, які впливають на сполучуваність. Розглядаються мовні, позамовні чинники, художній дискурс. Об’єктом дослідження є семантична сполучуваність прикметників з іменниками у художньому дискурсі, предметом дослідження – статистично значущі зв’язки на семантичному рівні.

В нашому дослідженні було використано статистичний метод, зокрема: критерій хі-квадрат, який показує наявність чи відсутність зв’язку. Таким чином було виділено стандартні елементи контекстуальних наборів ЛСГ прикметників. Коефіцієнт К вказує на силу (інтенсивність) зв’язків. За його допомогою зв’язки діляться на сильні, середні та слабкі. В дослідженні проаналізовано статистично значущі зв’язки, які утворюють ЛСГ прикметників з ЛСГ іменників. Детально було розглянуто сильні зв’язки та досліджено фактори, які впливають на силу зв’язку. Виділення стандартних зв’язків для кожної ЛСГ прикметників дало можливість встановити особливості даних зв’язків для ХД.

Переважання впливу мовного фактору зумовлює сильний зв’язок, хоча він і не вважається харак­терним чи має специфічну рису, яка притаманна ХД, хоча саме ці ознаки виділяються як ЛСГ прикметників ʺВік, часʺ з ЛСГ іменників ʺВідрізки часу, доби, періоду, пори рокуʺ, ʺЗа географічним положеннямʺ з ʺГеографічні об’єкти, адміністративні одиниціʺ, ʺПросторова оцінка щодо протяжності, відстані, тривалостіʺ з ʺВідрізки часу, доби, періоду, пори рокуʺ, ʺПросторова оцінка щодо протяжності, відстані, тривалостіʺ з ʺВідрізки часу, доби, періоду, пори рокуʺ, ʺЗа складом, матеріалом об’єктаʺ з ʺНеживі предмети, речі, механізмиʺ. На силу зв’язку впливають як лінгвістичні чинники, так і потреби, вимоги ХД. Було виділено зв’язки, які характерні для ХД: ЛСГ прикметників ʺКолір та яскравістьʺ з ЛСГ іменників ʺЧастини тілаʺ, ʺЗовнішність людиниʺ з ʺЧастини тілаʺ, ознаки одягу за  кольором та матеріалом, ʺТемператураʺ з ʺПриродні явищаʺ. Специфічність сполучуваності прикметників з іменниками на семантичному рівні визначається не тільки мовними та позамовними чинниками, але також і впливом ХД.

Біографія автора

Оксана Дмитрівна Данилович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Посилання

‘Probleme der Bedeutung und Kombinierbarkeit im Deutschen’ (1977) in Ein Sammelband für den Fremdsprachenunterricht. Leipzig: Enzyklopädie, p. 242.
Baroni, M. and Lenci, A. (2011) ‘How we BLESSed distributional semantic evaluation’, in Proceedings of the GEMS 2011 Workshop on Geometrical Models of Natural Language Semantics, pp. 1–10.
Chiu, W. and Lu, K. (2015) ‘Paradigmatic relations and syntagmatic relations: How are they related?’, Proceedings of the Association for Information Science and Technology, 52(1), pp. 1–4.
Danylovych, O. D. (2004) ‘Kilʹkisni parametry spoluchuvanosti prykmetnykiv z imennykiv v anhliysʹkiy presiʺ [Кількісні параметри сполучуваності прикметників з іменників в англійській пресі], Naukovyy visnyk Chernivetsʹkoho universytetu: zb. nauk. pratsʹ, (206–207), pp. 98–112.
Danylovych, O. D. (2006) ‘Statystychni kharakterystyky spoluchuvanosti leksyko-semantychnykh hrup prykmetnykiv z imennykamy v anhliysʹkiy ta amerykansʹkiy presiʺ [‘Статистичні характеристики сполучуваності лексико-семантичних груп прикметників з іменниками в англійській та американській пресі’], Visnyk Zhytomyrsʹkoho derzhavnoho universytetu, (27), pp. 170–174.
Danylovych, O. D. (2007) ‘Intensyvnistʹ spoluchuvanosti leksyko-semantychnykh hrup prykmetnykiv z leksyko-semantychnymy hrupamy imennykiv u publitsystychnomu styli anhliysʹkoyi movyʺ [‘Інтенсивність сполучуваності лексико-семантичних груп прикметників з лексико-семантичними групами іменників у публіцистичному стилі англійської мови’], Nova filolohiya, (26: Funktsionuvalʹne ta linhvoprahmatychne vyvchennya movnykh odynytsʹ. Aktualʹni pytannya linhvistyky tekstu ta dyskursolohiyi), pp. 36–43.
Ferretti, T. R., McRae, K. and Hatherell, A. (2001) ‘Integrating verbs, situation schemas, and thematic role concepts’, Journal of Memory and Language, 44(4), pp. 516–547.
Hare, M. et al. (2009) ‘Activating event knowledge’, Cognition, 111(2), pp. 151–167.
Hjorland, B. (2015) ‘Are relations in thesauri ʺcontext‐free, definitional, and true in all possible worlds?’, Journal of the Association for Information Science and Technology, 66(7), pp. 1367–1373.
Lapesa, G., Evert, S. and Schulte im Walde, S. (2014) ‘Contrasting syntagmatic and paradigmatic relations: insights from distributional semantic models’, in Proceedings of the Third Joint Conference on Lexical and Computational Semantics (*SEM 2014) (Dublin, Ireland, August 23-24 2014), pp. 160–170.
Levytskyy, V. V. (1989) Statystycheskoe yzuchenye leksycheskoy semantyky [Статистическое изучение лексической семантики]. Kyiv: UMK VO.
Levytskyy, V. V. (2006) Semasyolohyya [Семасиология]. Vinnytsya: Nova knyha.
Peters, I. and Weller, K. (2008) ‘Paradigmatic and syntagmatic relations in knowledge organization systems’, Information Wissenschaft und Praxis, 59(2), pp. 100–107.
Rapp, R. (2002) ‘The computation of word associations: Comparing syntagmatic and paradigmatic approaches’, in Proceedings of the 19th International Conference on Computational Linguistics (Taipei, Taiwan — August 24 – September 01, 2002), pp. 1–7.
Sahlgren, M. (2006) The word-space model: Using distributional analysis to represent syntagmatic and paradigmatic relations between words in highdimensional vector spaces.
Shmelev, D. N. (1973) Problemy semantycheskoho analyza leksyky [Проблемы семантического анализа лексики]. Moskva: Nauka.
Sun, F. et al. (2015) ‘Learning Word Representations by Jointly Modeling Syntagmatic and Paradigmatic Relations’, in Proceedings of the 53rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 7th International Joint Conference on Natural Language Processing (Beijing, China, July 26-31, 2015), pp. 136–145.
Zymnyaya, Y. A. (1979) ‘Sochetaemostʹ v rechevom vyskazyvanyyʺ [‘Сочетаемость в речевом высказывании’], Problemy sochetaemosty slov : sbornyk nauchnykh trudov MHPYYYA ym. M. Toreza, (145), pp. 53–54.

SOURCE MATERIAL
Archer, J. (2002) Sons of Fortune. London: Macmillan.
Ball, J. (1980) Miss one thousand spring blossoms. New York: First Avon Printing.
Blake, M. (1991) Airman Mortensen. New York: Ballantine Books.
Fine, A. (1989) Madama Doubtfire. London: Penguin Books.
Grisham, J. (1999) The testament. New York: Deil Publishing.
Holden, W. (2005) The wives of bath. London: Headline Book Publishing.
Michener, J. A. (1982) The covenant. New York: First Faweett Crest Printing.
Parsons, T. (1999) Man and boy. London: Harper-Collins Publishers.
Rice, A. (1989) The mummy or Ramses the damned. New York: First Trade Edition.
Rowling, J. K. (2007) Harry Potter and the deathly hallows. London: Bloomsbury.
Опубліковано
2019-07-12